ZUCZUG经典系列

ZUCZUG 4M36,ZUCZUG旗下子品牌,2018年创立于上海。

ZUCZUG 4M36 的logo来自于服装最常见的信息——尺码。尺码代表了穿衣服的基本需求,是人和衣服最初始的关系。ZUCZUG 4M36 围绕日常穿着,用色彩、面料、裁剪,描述关于衣服的基本和质感。

Client: ZUCUZG Design team: Mei Shuzhi/Chen Chenxia 2018